Gpsroutes - Wat is GPS ?

Wat is GPS ?

Het systeem

GPS (Global Positioning System) is van oorsprong een militair positiebepalingssysteem dat gebruik maakt van 24 satellieten die in een vaste baan om de aarde draaien. Al deze satellieten zenden signalen uit die door een GPS ontvanger worden ontvangen. Omdat de GPS ontvanger weet waar elke satelliet zich bevindt, kan hij de positie uitrekenen waar hij zich bevindt. Zo is het dus mogelijk om van punt A naar punt B te navigeren. De ontvanger heeft overigens minimaal de ontvangst van 3 satelliet signalen nodig om zijn positie te kunnen bepalen. Ontvangt de ontvanger nog een vierde signaal dan kan hij ook de hoogte bepalen waarop hij zich bevindt. De hoogte is niet zo nauwkeurig te bepalen als de positie (tot op 1 meter nauwkeurig afhankelijk van welk type ontvanger je bezit).

Hier vindt u de verklaring van veelgebruikte woorden en termen die gebruikt worden in de handleidingen en bij het gebruik van GPS toestellen .

Verklarende woordenlijst

Datum  ( zie ook “WGS-84” )

De datum van een kaart bepaalt hoe de kaart is opgebouwd. Met andere woorden: de datum van een kaart vertelt je hoe men bij het maken van de kaart tegen de wereld aankeek. Door de verkeerde datum in te voeren in je ontvanger, kun je afwijkingen krijgen met de werkelijkheid of de kaart.

DGPS (Differential Global Positioning System)

DGPS wordt gebruikt om de positie van de GPS-ontvanger nog nauwkeuriger weer te kunnen geven. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de referentie van verschillende grondstations.

Event ( zie ook “ waypoint” )

Hoewel het woord je wellicht op het verkeerd been zet, is een event niet meer of minder dan een kenmek van het landschap. Deze kenmerken kun je vaak opslaan met je ontvanger, zodat je later bijvoorbeeld een bron, een mooie boom of een grot kunt terugvinden. De meeste ontvangers bieden je de mogelijkheid om hierbij gebruik te maken van verschillende icoontjes.

Fix

Fix is de sterkte van het signaal dat je opvangt van de satellieten. Des te hoger de fix, des te beter is je ontvangst en dus ook je positiebepaling (bij meer dan 3 satellieten kan de afwijking voor een gedeelte worden weggemiddeld).

Grid

Rechthoekig lijnstelsel dat gebruikt wordt om op eenvoudige wijze coordinaten terug te vinden op een kaart. Het UTM grid wordtvaak gebruikt door GPS-ontvangers en GPS-software.

PanTrack

Een unieke functie van de Garmin Geko GPS toestellen . Deze functie laat u toe om , om het even waar van uw afgelegde route , een punt te bepalen om terug naartoe te navigeren . U kunt dus een waypoint die u gepasseerd bent nadien aan het geheugen toevoegen , en toch de exacte coordinaten hebben .

Route

Een route wordt vaak uitgestippeld van waypoint naar waypoint. Op die manier kan de ontvanger voor je bepalen wat de totale afstand van de route is, maar bijvoorbeeld ook de afstand tot het eerstvolgende waypoint of de waarschijnlijke aankomsttijd.

Selective Availability (SA)

SA, de standaard afwijking die de Amerikaanse strijdkrachten meegaven aan het signaal dat de satellieten uitzenden. Door deze afwijking had je (bijna) altijd een afwijking in je positiebepaling van ongeveer 15 tot 100 meter. Nu van deze afwijking echter geen sprake meer is zijn GPS-ontvangers voor de consumentenmarkt ineens een stuk nauwkeuriger. Dit kan oplopen tot een nauwkeurigheid van 10 meter en minder , afhankelijk van het gebruikte GPS toestel .(sinds 4 mei 2000 opgeheven!)

Track

Als je een route hebt gelopen (of gewoon aan de wandel bent gegaan) en je hebt tijdens deze wandeling je ontvanger aan laten staan, dan zal deze een track voor je opslaan. Het is een soort route, namelijk door elke 100 meter (of een andere afstand) de positie op te slaan en vervolgens deze punten met elkaar te verbinden. Op het schern van je ontvanger kun je dan terugzien waar je allemaal bent geweest. Als je een software-pakket gebruikt en je ontvanger aan de pc hebt aangesloten, kun je deze track later ook over een kaart laten afbeelden, zodat je nog makkelijker het afgelegde traject kunt zien.

TrackBack

Een unieke functie van de Garmin GPS ontvangers . Tijdens het afleggen van je route ( wandeling,fietstocht , vlucht , ...  ) genereert de GPS ontvanger een electronisch ‘broodkruimeltjesspoor ‘ . Via deze functie kun je onmiddelijk een agfelegde weg terugvolgen naar waar je vertrokken bent , zonder waypoints of andere kenmerken te moeten opslaan .

Turn-by-turn

Tunr-by-turn technology maakt het mogelijk om een GPS te gebruiken voor route-navigatie op de weg. De route wordt immers niet meer bepaald op basis van alleen waypoints, maar tevens op basis van de wegen op de kaart. Kortom: met turn-by-turn technology kun je dus van het ene adres naar het andere adres worden gedirigeerd over de weg.

UTM

Een standaard gebruikt gridsysteem waarmee gemakkelijk coördinaten kunnen worden aangegeven en teruggevonden middels een easting en northing punt. In tegenstelling tot lengte en breedte gaat het hier om een rechthoekig lijnstelsel, waarbij de aarde verdeeld is in zones. Nederland ligt in zone 31U en 32U.

WAAS (Wide Area Augmentation System)

WAAS is een soort ingebouwde DGPS-uitvoering. Door middel van enkele grondstations en 'multi-purpose'-satellieten wordt de positie van de GPS-ontvanger veel nauwkeuriger weergegeven dan men tot voor kort gewend was. Voorlopgi werkt WAAS alleen in de VS en worden Europesche bezitters van een GPS-ontvanger die WAAS ondersteunt aangeraden om de WAAS-functie niet aan te zetten.
Klik hier voor meer uitleg

Waypoint ( zie ook “event “ )

Een waypoint is een vooraf vastgesteld punt. Dat punt heb je ingegeven in je ontvanger door bijvoorbeeld de coördinaten van dat punt in te voeren middels een computer of de toetsen die op je ontvanger zitten. Een waypoint kan ook worden opgeslagen door je huidige positie op te slaan in het geheugen van de ontvanger

WGS84

De standaard gebruikte kaartdatum voor GPS. Om nauwkeurig te kunnen samenwerken met de gebruikte (staf)kaart en GPS moet dezelfde mapdatum gebruikt worden .Indien de datum van een gebruikte kaart niet bekend is, kan vaak het beste deze datum worden gebruikt.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact |